Diensten

Onze dienstverlening is gericht op het leveren van kwaliteitsvolle juridische bijstand waarbij de economische realiteit steeds voor ogen wordt gehouden. Wij kunnen u op de volgende manieren bijstaan:

Diensten

Advies

Lex-IT heeft een ruime expertise op het gebied van IT recht en outsourcing en volgt de laatste juridische en technologische ontwikkelingen op de voet. Voor advies in deze domeinen kan u steeds bij ons terecht.

Diensten

Contracten

Contracten zijn meer dan een loutere weergave van juridische bepalingen. Het moet een duidelijke weergave zijn van de praktijk. Onze IT contracten zijn speciaal voor uw dienstverlening opgesteld en vormen een waarborg voor uw belangen.

Diensten

Onderhandelingen

Een goed IT- contract voorkomt discussie tijdens de uitvoering ervan. Mede dankzij hun complexiteit is het onderhandelen van dergelijke contracten vaak niet evident. Lex- IT heeft ruimer ervaring met het onderhandelen van IT en sourcing contracten en kan u hierin bijstaan.

Diensten

Disputen

IT- geschillen kennen door hun technische karakter en operationele en financiële impact vaak een grote complexiteit. In geval van disputen kan Lex-IT u steeds bijstaan.

Diensten

Training

Lex- IT verzorgt inhouse opleidingen over IT en sourcing rechtelijke thema’s. Deze opleidingen worden steeds afgestemd op de noden van de cliënt.