Disclaimer

1. Over Lex-IT

Lex- IT is een advocatenkantoor met een focus op IT en privacy recht. Lex- IT is een merknaam die door Mr. Mathias Baert, met ondernemingsnummer 0828.456.205, kantoorhoudende te Schuurstraat 29, 9040 Sint- Amandsberg wordt gebruikt voor de levering van zijn diensten. Mr. Baert is advocaat in België, ingeschreven aan de balie van Gent en onderworpen aan de toepasselijke beroepsreglementen van deze balie. U kunt deze raadplegen via BALIE GENT. Een verwijzing naar Lex-IT moet gelezen worden als een verwijzing naar Mr. Baert.

Alle diensten van Lex- IT zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze diensten aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

2. Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.lex-it.be. U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen. Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

3. Gebruik van deze website

De website www.lex-it.be is eigendom van Mathias Baert en wordt beschermd door het auteursrecht. De inhoud die via deze website wordt verspreid (inclusief eventuele blogposten of downloads) worden louter ter informatie ter beschikking gesteld. Deze informatie is niet bedoeld als bruikbaar professioneel advies dat op algemene wijze kan worden toegepast. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn ‘in de huidige staat’ en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. Lex- IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de materialen of de website.

Lex- IT levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden deze zo spoedig mogelijk te corrigeren.

De webpagina kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door en eigendom zijn van derden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor, bekrachtigt niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die websites. Hij verschaft deze koppelingen slechts als service zonder die websites noodzakelijkerwijs te omarmen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die gebruikt

Indien u deze website wilt linken mag u dit doen voor niet- commerciële doeleinden. Het linken dient steeds op een eerlijke en niet misleidende wijze te gebeuren. Lex- IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe websites waaraan deze website werd gelinkt.

4. Wijzigingen

Lex- IT behoudt het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via mail en zal de disclaimer in werking treden 30 dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd laatst gewijzigd op 2 oktober 2016.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Lex- IT respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u de privacyverklaring raadplegen.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Elk geschil in verband met de website www.lex-it.be is onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

7. Contact

Voor informatie of klachten kan u Lex- IT steeds bereiken op info@lex-it.be of een bericht versturen via de contact pagina.