Downloads

Downloads

Checklist: Licentieovereenkomst (ENG)

In deze checklist zijn een aantal aandachtspunten opgenomen die de partijen voor ogen moeten houden bij de onderhandeling van een licentieovereenkomst.


Downloads

TEMPLATE: Geheimhoudingsovereenkomst (wederkerig) (ENG)

Wanneer de partijen in het kader van een onderhandeling vertrouwelijke informatie uitwisselen zal de nood ontstaan om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Een geheimhoudingsovereenkomst zal slechts een adequate bescherming bieden voor zover zij met zorg is opgesteld. Dit model kan gebruikt worden wanneer beide partijen vertrouwelijke informatie uitwisselen


Downloads

TEMPLATE: Dading (nl)

Een dading is een overeenkomst waarin partijen een gerezen of een toekomstig geschil regelen. Belangrijk hierbij is dat de partijen wederzijdse toegevingen doen. Via een dading stellen de partijen een definitief einde aan hun geschil. Dit geschil kan niet meer kan worden.


 
Downloads

TEMPLATE: Letter of Intent (ENG)

Bij meer complexe ICT overeenkomsten wordt tijdens de onderhandelingsfase regelmatig gebruik gemaakt van een intentieverklaring of Letter of Intent (LOI). Dergelijk document zal op min of meer officiële wijze de feitelijke situatie van de partijen formaliseren. Partijen zullen hierin aangegeven met welke bedoeling de partijen de onderhandelingen hebben aangevat, welke de uitgangspunten van de onderhandelingen zijn en welke vooropgestelde doelstellingen men met de onderhandelingen wenst te bereiken.