Privacy  Verklaring

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.lex-it.be. Lex- IT respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door Lex-IT worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving, zoals de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluit. Deze kunnen geraadpleegd worden op de website van de Privacycommissie.

Deze privacyverklaring dient gelezen te worden in samenhang met onze disclaimer en algemene voorwaarden.

Door gebruik te maken van deze website en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Lex- IT persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals in deze privacyverklaring staat beschreven.

2. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via deze website worden uw naam en e-mail adres verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van het contactformulier. Lex-IT biedt tevens een nieuwsbrief waarmee het geïnteresseerden wil informeren over nieuws op het gebied van IT, outsourcing en privacyrecht, de diensten en eventuele aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De bovenvermelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Daarnaast registreert Lex- IT bij uw bezoek aan deze website uw IP- adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, elke door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina.

3. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Lex- IT verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van de activiteiten die gericht zijn op de vergroting van het klantenbestand. Als u het contactformulier op de website invult, inschrijft of de nieuwsbrief of Lex-IT een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan in .

De registratie van uw IP- adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, elke door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van deze website.

4. Gebruik van cookies

Lex-IT maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De volgende cookies worden gebruikt:

  • een cookie van tijdelijke aard. Deze wordt gewist van zodra uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.
  • een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ dienst om statistieken op te stellen over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lex- IT heeft hier geen invloed op.

U kunt deze cookies uitzetten via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet langer correct functioneert.

5. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren op de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

6. Wijzigingen

Lex- IT behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te veranderen. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 2 oktober 2016.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Elk geschil in verband met de website www.lex-it.be is onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

8. Contact

Lex- IT is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres: Schuurstraat 29 – 9040 Sint-Amandsberg, op info@lex-it.be of +32 495 52 42 02.